Home

Teacher  – Učiteľ: m.s: učiteľ, m.pl: učitelia, vzor: chlap; f.s: učiteľka, f.pl: učiteľky, vzor: žena

Vodič – Driver: m.s: vodič, m.pl: vodič,  vzor: mužský – chlap; f.s: vodička, f.pl: vodičky, vzor: žena

Pekár – Baker: m.s: pekár, m.pl: pekári, vzor chlap; f.s: pekárka, f.pl: pekárky, vzor:  žena

Kuchár – Cook: m.s: kuckár, m.pl: kuchári, vzor: chlap; f.s: kuchárka, f.pl: kuchárky, vzor: žena

Čašník/Čašníčka – Waiter/Waitress: m.pl: čašníci, vzor: chlap; f.pl: čašníčky, vzor: žena

Lekár – Doctor: m.s: lekár, m.pl: lekári, vzor: chlap; f.s: lekárka; f.pl: lekárky, vzor: žena

Lekárnik – Chemist: m.s: lekárnik, m.pl: lekárnici, vzor: chlap; f.s: lekárnička, f.pl: lekárničky, vzor: žena

Predavač – Salesman: m.s: predavač, m.pl: predavači, vzor: chlap; f.s: predavačka, f.pl: predavačky, vzor: žena

Právnik – Lawyer: m.s: právnik, m.pl: právnici, vzor: chlap; f.s: právnička, f.pl: právničky, vzor: žena

Sudca – Judge: m.s: sudca, m.pl: sudcovia, vzor: hrdina; f.s: sudkyňa, f.pl: sudkyne, vzor: gazdiná

Úradník – Official: m.s: úradník, m.pl: úradníci, vzor: chlap; f.s: úradníčka, f.pl: úradníčky, vzor: žena

Policajt – Policeman: m.s: policajt, m.pl: policajti, vzor: chlap; f.s: policajtka, f.pl: policajtky, vzor: žena

Obchodník – Trader, Dealer: m.s: obchodník, m.pl: obchodníci, vzor: chlap; f.s: obchodníčka, f.pl: obchodníčky

Podnikateľ – Entrepreneur: m.s: podnikateľ, m.pl: podnikatelia, vzor: chlap; f.s: podnikateľka, f.pl: podnikateľky, vzor: žena

Novinár – Journalist: m.s: novinár, m.pl: novinári, vzor: chlap; f.s: novinárka, f.pl: novinárky, vzor: žena

Herec/Herečka – Actor/Actress: m.s: herec, m.pl: herci, vzor: chlap; f.s: herečka, f.pl: herečky, vzor: žena

Študent/ Študentka – student:  m.s: študent, m.pl: študenti, vzor: chlap; f.s: študentka, f.pl: študentky, vzor: žena

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s